Przepis na tiramisu

Tiramisu trudno nazwa� ciastem, poniewa� do jego przygotowania nie potrzeba nam piekarnika, jest to jednak doskona�y deser, kt�ry doskonale skomponuje si� z naszym ulubionym espresso. Istnieje mn�stwo przepis�w na tiramisu, kt�re we W�oszech spotykane jest w wielu odmianach i cz�sto jedzone w ramach drugiego �niadania w upalne dni. Mimo najr�niejszych dozwolonych rozmiar�w i kszta�t�w, zwykle nazywamy tak ciastko rozmiarami zbli�one do naszych Wuzetek. Sama nazwa pochodzi od w�oskiego �tirami su� � poderwij mnie. Kto wie, mo�e przygotowanie tego smacznego deseru znacznie u�atwi nam zdobycie czyjego� serca? Ciastko tradycyjnie sk�ada si� z warstwy biszkoptu silnie nas�czonego kaw� espresso i likierem Amaretto, kt�r� pokrywa si� warstw� serka mascarpone. Ca�o�� posypuje si� kaw� lub kakao, wedle uznania i podaje silnie sch�odzone. Mo�na przygotowa� tiramisu w pucharkach lub je�� bezpo�rednio z du�ego naczynia, gdy� ma do�� lu�n� konsystencj�. Do przyrz�dzenia tego s�odkiego deseru potrzebujemy: ok.750g serka mascarpone,czterech du�ych jajek (bia�ka i ��tka oddzielnie), dw�ch paczek biszkopt�w (�kocie j�zyczki�),szklanki mocnej, �wie�o zaparzonej kawy, kieliszka likieru Amaretto,trzech �y�ek drobnego cukru, kakao/kaw� do opr�szenia ciastka. ��tka ucieramy z cukrem (najlepiej przy pomocy miksera) tak, by uzyska� jednolit� mas�. Dodajemy serek i mieszamy (ewentualnie delikatnie miksujemy), po czym wlewamy likier. Z bia�ek ubijamy pian� i ostro�nie mieszamy z mas� serow�. Do formy lub puchark�w wyk�adamy biszkopty, a nast�pnie wylewamy na nie kaw�, a� do ich nasi�kni�cia. Mo�na r�wnie� moczy� je w kawie, lecz ze wzgl�du na ich szybkie �amanie nie polecam tego robi�! Na wierzch wyk�adamy warstw� sera, po czym kolejn� warstw� biszkopt�w, kt�re p�niej r�wnie� nas�czamy kaw�. Po na�o�eniu drugiej warstwy sera wyr�wnujemy ca�o�� i wstawiamy nasz deser do lod�wki, najlepiej na ca�� noc (minimum 2 godziny). Przed podaniem opr�szamy tiramisu kakao b�d� kaw�. Teraz nie oprze mu si� �aden amator s�odyczy.