Badania prenatalne

Badania prenatalne w Poznaniu – zobacz, dlaczego i kiedy należy je wykonać

Badania prenatalne w Poznaniu wchodzą w część diagnostyki kobiet ciężarnych. Wykonanie testów przesiewowych nieinwazyjnych bądź Usg prenatalnego jest dedykowane przede wszystkim tym kobietom, które znajdą się w grupie ryzyka. Jednym z powodów, dla których może okazać się konieczne przeprowadzenie takiego testu jest cukrzyca ciążowa.

 

Badania prenatalne – wszystko, co trzeba o nich wiedzieć 

Jedną z przyczyn, dla których wykonanie badania prenatalnego jest konieczne, to cukrzyca ciążowa. Przyjęcie ciężarnej, u której rozpoznano cukrzycę ciążową, odbywa się z weryfikacją diagnozy i opracowaniem leczenia dietetycznego. Podaje się wskazania dotyczące kadencji samokontroli glikemii i celów do osiągnięcia.

Cukrzyca ciążowa jest szczególną postacią cukrzycy, która może wystąpić u kobiet w ciąży, które wcześniej nie były dotknięte chorobą cukrzycową. Jest to forma cukrzycy, która dotyka około 8% kobiet w ciąży i może prowadzić do powikłań matczyno-płodowych. Cukrzyca taka występuje u kobiet po 30 roku życia, podobnie jak ryzyko wystąpienia choroby genetycznej. Stąd konieczność przeprowadzenia badania prenatalnego.

Badania prenatalne

Badania prenatalne cena – każda pacjenta powinna to wiedzieć

Bez względu na to czy decydujemy się na wykonanie testu przesiewowego czy Usg prenatalnego, są to badania nieinwazyjne. Oznacza to, że nie ingerują zarówno w zdrowie i życie dziecka jak i matki. Nie wpływają tez w żaden sposób na rozwój płodu. Nie ma specjalnych wytycznych określających szczególne przygotowanie do testu.

Usg prenatalne w Poznaniu, ze względu na stres jaki wywołuje cel badania, może być przeprowadzone w obecności ojca dziecka lub partnera. Samo badania nie trwa długo i wygląda tak samo jak tradycyjne Usg ultrasonograficzne wykonywane podczas ciąży. Wyniki testu będą dostępne na następny dzień, gdyż jest do tego konieczne pobranie krwi. Z kolei wynik Usg prenatalnego może być znany już tego samego dnia.

 

Badania prenatalne w Poznaniu są przeprowadzane na najlepszym sprzęcie przez wykfalifikowanych w tym celu specjalistów – ginekologów. Cena badania jest zależna od tego czy będzie to test diagnostyczny czy Usg genetyczne.